ఈ నియోజకవర్గాల్లో గెలిచిన వారికి మంత్రి పదవి ఫిక్స్ చేసిన జగన్

Breaking News