జగన్ స్కెచ్ మాములుగా లేదు.. టీడీపీ చచ్చినా కోలుకోలేదు..

Breaking News