చ‌నిపోయిన వ్య‌క్తి కాలి బొట‌న వేళ్ల‌ను ఎందుకు క‌లిపి క‌డ‌తారు....?

Breaking News