అడివి శేష్ ని ఆంధ్ర అమీర్ ఖాన్ అంటున్న కోన వెంకట్.

Breaking News