అఖిన్ ని ఇబ్బంది పెట్టిన ఆ డైరెక్టర్ ఎవరు..?

Breaking News