సాయి ధరం తేజ్ కి గట్టి వార్నింగ్ ఇచ్చిన చిరంజీవి..

Breaking News