ఏపీలో నెక్స్ట్ సీఎం ఎవరో చెప్పిన పృథ్వి.

Breaking News