"ఎన్టీఆర్" లో ఏఎన్ఆర్ ఫిక్స్‌ అయ్యాడు

Breaking News