స‌ల్మాన్ తో కూడా నిల‌బెట్ట‌లేక‌పోయింది?

Breaking News