చిరు సినిమాల్లో ఎక్కువగా కనిపించే ఈ విలన్ ఎలా చనిపోయాడో తెలుసా..

Breaking News