పుట్టిన రోజు నాడు రెండు గిఫ్ట్స్ ని ప్లాన్ చేసిన మెగా స్టార్.

Breaking News