సెన్సార్ పూర్తి చేసుకున్న ఒడియన్.. 14 న సినిమా రిలీజ్..

Breaking News