అమీర్ ఖాన్ మొదటి భార్య నుండి ఇందుకే విడాకులు తీసుకున్నాడ‌ట‌..

Breaking News