ఈ ఆరు అల‌వాట్లు మీకు ఉంటే క‌చ్చితంగా మార్చుకోండి...

Breaking News

హోమ్        ఆరోగ్యం      న్యూస్

habits
Updated:  2018-06-14 11:39:55

ఈ ఆరు అల‌వాట్లు మీకు ఉంటే క‌చ్చితంగా మార్చుకోండి...

పూర్వం మన నడవడికను బట్టి మన వ్యక్తిత్వాన్ని చెప్పేవారు...అందుకే మన పెద్దలు ఎలా మెలగాలో నేర్పించేవారు...కానీ ఈ ఆధునిక ప్రపంచంలో మనిషి యంత్రంలా పరిగెడుతూ కొత్త కొత్త అలవాట్లను నేర్చుకుంటూ మన సంప్రదాయాలను మర్చిపోతున్నారు...అందుకే జీవితంలో మన ఉన్నతస్థాయికి ఎదగాలంటే ఆరు అల‌వాట్లకు దూరంగా మనం కొంత వరకు పైకి ఎదగవచ్చు...ఆ అలవాట్లు ఏంటో ఇప్