పవర్ యోగా చేయడం వల్ల కలిగే ఉపయోగాలు...

Breaking News

హోమ్        ఆరోగ్యం      న్యూస్

power yoga
Updated:  2018-06-14 12:31:03

పవర్ యోగా చేయడం వల్ల కలిగే ఉపయోగాలు...

యోగా చేయడానికి ప్రపంచ దేశాలలో ఉన్న సాధారణ మానవుల నుండి ప్రముఖుల వరకు అందరు ఇష్టపడతారు... ఎందుకంటే యోగ మానసిక ఒత్తిడిని తగ్గించి, మనసును ప్రశాంతంగా ఉంచడానికి ఉపయోగపడుతుంది...యోగ చేయడం వల్ల శరీరం, ఆత్మ, మైండ్ ప్రశాంతంగా ఉంటుంది...మనిషి ఏ ఒత్తిడి లేకుండా బరువు తగ్గడానికి ఇది మంచి సాధనం...
 
సాంప్రదాయ యోగాకు, పవర్ యోగాకు ఎంతో వ్యత్యాసం ఉంటుంది...పవర్ యోగ వల్ల చాల ఉపయోగాలు ఉన్నాయి...అందుకే మీ మనసును కొంచెం పవర్ యోగ వైపు మళ్లిస్తే మానసికంగా, శారీరకంగా, ఆధ్యాతికంగా ఎన