ఉద్యోగం చేసేవారు తప్పకుండ చేయవలసిన అద్భుతమైన యోగాసనాలు

Breaking News

హోమ్        ఆరోగ్యం      న్యూస్

employees yoga
Updated:  2018-06-14 13:03:51

ఉద్యోగం చేసేవారు తప్పకుండ చేయవలసిన అద్భుతమైన యోగాసనాలు

ప్రస్తుతం ఉన్న బిజీ లైఫ్ లో ప్రతి ఒక్కరు ఉద్యోగాలకు అతుక్కుపోతున్నారు....ఉదయం సమయంలో ఒక గంటపాటు యోగాను చేసే పరిస్థితులు కనిపించటం లేదు...అదేపనిగా 8 గంటలు, 12 గంటలు ఒకే స్థలంలో కూర్చొని పనులు చేయటం వల్ల ఎన్నో రోగాలను కొనితెచ్చుకునే పరిస్థితి ఎర్పడుతుంది....కాబట్టి  ఉద్యోగులు యోగాలో కొన్ని ప్రత్యేకమైన ఆసనాలు చేయటం వల్ల వారు రోజు మొత్తం లో అనుభవించే ఒత్తిడి నుండి బయటపడవచ్చు...అలాగే చురుగ్గా ఉండవచ్చు....