2000 నోట్ లో ఈ బ‌బుల్స్ ను గ‌మ‌నించారా

Breaking News